Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İTİTALA BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 14 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
BALAYEV GERMAN ÜZEYİR29.08.1971İTİTİALA BƏLƏDİYYƏ-MÜAVİNYAPYAP
HEREVASOVA AYGÜN NURMUHUMA01.02.1988FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
HÜŞƏNOVA LALƏZAR HƏBİB19.06.1973İTİTALA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPÖZÜ
İSAYEV SABİR AYDIN03.02.1975FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
MAHMATEBİNOVA VÜSALƏ İSRAFİL03.09.1984İTİTALA KƏND KLUBU-BƏDİİ RƏHBƏRBİTƏRƏFÖZÜ
MURADOVA ƏLVİDA ULUXAN16.03.1986FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFYAP
RAMAZANOV MƏHƏMMƏD SALAM23.04.1968FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
RAMAZANOV ZAUR NURULLA26.06.1985İTİTALA KƏND MƏKTƏBİBİTƏRƏFYAP
RAMAZANOVA RAHİLƏ SALAM03.07.1965İTİTALA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPÖZÜ
UMUXANOV HƏSİL MEHRALI16.10.1949İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
UMUXANOV İSRAFİL MEHRALI14.08.1962İTİTALA BƏLƏDİYYƏ SƏDRİYAPYAP
UMUXANOVA MÜSLÜMƏT BƏKİR17.02.1977UŞAQ BAXÇASI-TƏRBİYƏÇİBİTƏRƏFÖZÜ
UMUXANOVA SÜDABƏ ADİL26.07.1967İTİTALA KƏND POÇT MÜDİRİYAPYAP
VƏLİYEVA ƏSMƏT İLYAS03.12.1966İTİTALA BƏLƏDİYYƏSİ-MÜHASİBBİTƏRƏFYAP