Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇEYİLDAĞ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 15 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞAYEV TOFİQ ƏLİŞ26.12.1955Ə.ƏMİROV ADINA NQÇİ, TRAKTORİSTBİTƏRƏFÖZÜ
CAVADOV RÖVŞƏN NEYMƏT30.01.1970NQÇİİ, OPERATORYAPYAP
CAVADOVA KƏMALƏ AKİF10.05.1981ÇEYİLDAĞ QƏS. KLUBUBQPBQP
DÜRÜSTKARİ TAHİR İBRAHİM12.02.1956İŞLƏMİRYAPYAP
ƏLİYEV MƏHƏMMƏD SƏBZƏLİ03.05.1957USTAYAPYAP
QƏNİYEVA SEVDA HƏSƏN05.12.1964KİTABXANA MÜDİRƏSİBİTƏRƏFÖZÜ
MEHRƏLİYEV ZÜLFÜQAR ZİBEYİR16.09.1953N.NƏRİMANOV ADINA NQÇİİ, OPERATORYAPYAP
MƏMMƏDƏLİYEVA YEGANƏ İSA01.03.1973MƏDƏNİYYƏT EVİ, DƏRNƏK RƏHBƏRİYAPYAP
MİRZALIYEVA LALƏ RAMAZAN14.04.1983224 SAYLI ORTA MƏKTƏB, MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
NURƏLİYEV NURƏLİ GÜLYAR01.04.1951DNŞ, SOSİAL İNKİŞAF İDƏSİ, NƏQLİYYAT SEXİ, SÜRÜCÜBİTƏRƏFÖZÜ
PAŞAYEV XANPAŞA MİRPAŞA07.07.1954Ə.ƏMİROV ADINA NQÇİ, OPERATORBİTƏRƏFÖZÜ
PƏNAHOV PƏNAH ƏBDÜLQƏDİR01.01.1953N.NƏRİMANOV ADINA NQÇİ, USTABİTƏRƏFÖZÜ
SÜLEYMANOV ELNUR SÜLEYMAN09.12.1981ARDNŞ TƏHLÜKƏSİZLİK İDARƏSİBİTƏRƏFÖZÜ
TAĞIYEV GÜLHƏSƏN HƏSƏN01.07.1957N.NGRİMANOV NQÇİİ, OPERATORYAPYAP
TƏRLANOV NƏSİMİ HACIƏSGƏR01.07.1977ATS, SAHƏ RƏİSİYAPYAP