Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞƏRİF BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 17 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV HACI ƏHMƏDİN03.04.1968FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ÇİKAROV ŞAMİL MƏHƏMMƏD15.09.1966TORPAQ MÜLKİYƏTÇİSİANA VƏTƏNÖZÜ
ƏLİYEVA MİNƏVVƏR ƏLİXAN01.11.1973ŞƏRİF BƏLƏDİYYƏSİ. KATİBƏYAPYAP
FİLİYEV MƏHƏMMƏD RAMAZAN05.06.1959TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİBQPBQP
FİLİYEVA SƏBRİYYƏT HACI07.09.1962MÜƏLLİMƏYAPYAP
HACIYEVA CƏNNƏT ŞƏMSƏDDİN22.03.1971KİTABXANAÇIBİTƏRƏFYAP
HEYDƏROV ƏHMƏDOV İSMAYIL03.09.1955TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV FƏRHAD MUHUMA12.06.1967FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
XUTRAYEV İLHAM NƏCMƏDDİN02.01.1973İŞSİZYAPYAP
KANAYEV İZZƏT MƏHƏMMƏD02.09.1960BALAKƏN Gİ MAÇIMÇAY G/İBİTƏRƏFÖZÜ
KANAYEV MAHAMA MƏHƏMMƏD05.06.1953ŞƏRİF BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDRYAPYAP
QACAROVA SOLMAZ RAMAZAN12.04.1982MƏKTƏBDƏ UŞAQ TƏŞKİLAT RƏHBƏRİYAPYAP
NOOYEV RAMAZAN ŞABAN03.03.1959ŞƏRİF BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDR MÜAVİNİASRPÖZÜ
SÜLEYMANOVA SOLMAZ RAMAZAN01.01.1988FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFYAP
ŞƏRİFOV MƏHƏMMƏD BİLAL06.07.1966TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
ŞƏRİFOV TİNOV QURBANMAHAMA15.11.1958SAHİBKARBİTƏRƏFYAP
YEZNAYEV MUHUMA BƏŞİR02.01.1964ŞƏRİF BƏLƏDİYYƏS. MÜHASİBYAPYAP