Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İKİNCİ ŞIXLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 14 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ALIYEV FAZİL DAVİD02.05.1959FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ALLAHVERDİYEV KƏRİM PAŞA12.10.1958FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV FAİQ MUXTAR28.06.1971FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏHMƏDOV QƏLƏNDƏR İSMAYIL19.03.1953FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA AYGÜN NİZAM10.01.1985İKİNCİ ŞIXLI KƏND MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
QƏDİMOVA XATİRƏ XASMƏMMƏD06.09.1984İKİNCİ ŞIXLI KƏND MƏKTƏBİNDƏ OPERATORYAPYAP
QURBANOVA GÜLARƏ KAMALLI14.03.1947FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
NƏSİBOV MƏHƏMMƏDƏLİ MUSA25.11.1940İKİNCİ ŞIXLI KƏND BƏLƏDİYYƏSİNDƏ MÜAVİNYAPYAP
NURİYEV TELMAN YOLÇU21.06.1968İKİNCİ ŞIXLI BƏLƏDİYYƏSİNDƏ MÜAVİNBİTƏRƏFÖZÜ
ÖMƏROV MUSTAFA ÖMƏR04.05.1974İKİNCİ ŞIXLI KƏND KLUBUNUN MÜDİRİANA VƏTƏNÖZÜ
SÜLEYMANOV KAMANDAR KAMİL01.07.1943FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ŞƏMMƏDOV İLQAR NİZAMİ10.05.1982FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFBAXCP
TALIBOV FİKRƏT HƏBİŞ31.07.1969İKİNCİ ŞIXLI KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
VƏLİYEV ELÇİN ƏHMƏD30.07.1985QAZAX PEŞ-DƏ NƏZARƏTÇİYAPYAP