Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇAYLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 24 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AXUNDOV ELŞAD ŞAHVƏLƏD03.08.1977QAZAX RAYON MƏNZİL İSTİSMAR SAHƏSİNDƏ MÜHƏNDİSYAPYAP
ALLAHVERDİYEV ƏFQAN RAUF14.03.1982KOMMUNA BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
BABAYEV MAHİR MƏHƏMMƏD24.09.1956ÇAYLI BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
BƏNNAYEV VÜQAR RƏHİM15.05.1967FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIƏPÖZÜ
CARÇILI RAMİL FİRDOVSİ29.04.1977FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
CARÇIYEV RAMİL CAVANŞİR04.09.1975"QAZAXBƏYLİ" YARIMSTANSİYASINDA NÖVBƏTÇİ ELEKTRİKBİTƏRƏFÖZÜ
CƏFƏROV MAARİF ZAKİR28.02.1978FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
EYVAZOV RAHİB QƏNİ01.01.1963ÇAYLI BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏHMƏDOVA QİYAFƏT İSGƏNDƏR15.04.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ƏKBƏROV VÜSAL YASİN03.02.1979ÇAYLI 2 SAYLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMASRPÖZÜ
XOMAYEVA İLHAMƏ MİRZƏ01.04.1958ÇAYLI KƏND HƏKİM MƏTƏQƏSİNİN HƏKİMİYAPYAP
İSMAYILOV İSMAYIL SÖHRAB13.03.1956FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV RƏSUL CƏLİL01.09.1957FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
İSMAYILOVA ÇƏMƏNGÜL SƏHRAB20.05.1966ÇAYLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
KAZIMOV RAQUF MEHDİ04.05.1963FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
KOSAYEV VƏLİ VAHİD01.04.1953FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
QOCAYEV ANAR QƏZƏNFƏR15.07.1986FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
QOCAYEV ETİBAR TELMAN29.05.1963ÇAYLI "SSİB" İCRAÇI DİREKTORƏPÖZÜ
MƏMMƏDOV İMAMVERDİ ALLAHVERDİ01.01.1964KOMMUNA BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
MƏRDALIYEV ALIRZA MƏCİD01.01.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
MUSTAFAYEV ANAR NÜRƏDDİN15.09.1984"RÖYAL" BANK QAZAX FİLALINDA SÜRÜCÜYAPYAP
NAĞIYEVA SOLMAZ MİKAYIL01.07.1950KOMMUNA KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
SÜLEYMANOV CEYHUN FAİQ30.12.1978KOMMUNA BƏLƏDİYYƏSİ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
ŞAHQULUYEV HAMLET ZAHİD01.04.1959ÇAYLI BƏLƏDİYYƏSİNİNİ ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ