Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İBRAHİMHACILI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 24 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ADİLOV RAMİL RAFİQ18.05.1980FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
ALIRZAYEV DİLQAM RZA01.01.1941SAHİBKARYAPÖZÜ
ƏJDƏROV SƏYYAD MUXTAR01.01.1947İBRAHİMHACILI BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏKBƏROV İLHAM MUSA30.03.1962İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏSGƏROV MEHMAN ALLAHVERDİ27.05.1971TOVUZ QAZ İSTİSMAR İDARƏSİNDƏ SAHƏ NƏZARƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV ELMİR ARİF02.06.1981TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİSİYAPYAP
HÜMMƏTOV FAXRƏDDİN MUSA01.06.1945İBRAHİMHACILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
HÜSEYNOV NƏBİ PAŞA10.02.1961İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV ZAVUR PAŞA01.03.1958"TOVUZ LTD" ŞİRKƏTİNDƏ AQRONOMBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV ƏLİ HƏŞİM01.01.1947FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
QASIMOV VİLAYƏT İSAX01.01.1942İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV AYDIN ÇƏRKƏZ28.12.1955İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV AYDIN ƏHMƏD10.05.1966İŞSİZYAPYAP
QULİYEV FƏRHAD HƏMİD31.12.1950İBRAHİMHACILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ TEXNİKİ İŞÇİYAPÖZÜ
MƏMMƏDHƏSƏNOV FƏZAİL ƏLİ14.01.1965TOVUZ AVTONƏQLİYYAT ASC-DƏ SƏDRYAPÖZÜ
MƏMMƏDZADƏ SİNAYƏ İMRAN30.03.1954İBRAHİMHACILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN DİREKTORUYAPYAP
MƏSİMOVA ARİFƏ HACAN30.08.1967İBRAHİMHACILI KƏND A. SADIQOV ADINA ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
RÜSTƏMOV NİZAMİ ƏŞRƏF10.01.1959İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
SALMANOV ASİF CƏBRAYIL20.11.1972İŞSİZYAPÖZÜ
TANIRVERDİYEVA ŞƏKƏR ALYAR21.08.1954İBRAHİMHACILI KƏND KLUBUNUN MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
VƏLİRZAYEV TURAL MAYIL25.02.1984İBRAHİMHACILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
VƏLİYEVA KÖNÜL CƏMİL23.08.1974İBRAHİMHACILI KƏND A. SADIQOV ADINA ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
ZEYNALOV İMRAN İSLAM01.07.1949İBRAHİMHACILI KƏND POÇT MÜDİRİYAPYAP
ZEYNALOVA LƏTİFƏ İSA03.02.1967İBRAHİMHACILI KƏND A.SADIQOV ADINA ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ