Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr102 SAYLI SAMUX- ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇOBANABDALLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 16 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞAYEV FİZULİ ƏZİZ23.04.1955FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ASLANOV ELXAN ƏLİ04.08.1951FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIAKPÖZÜ
ASLANOV ŞİRZAD İSGƏNDƏR13.11.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ASLANOVA SVETA DİLƏN22.06.1957QARABAĞLAR BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏMRAHOV ŞAKİR AYDIN26.02.1962ÇOBANABDALLI KƏND ORTA MƏKT.MÜƏL.YAPYAP
FƏRMANLI XƏYALƏ NATİQ16.10.1980ÇOBANABDALLI KƏND ORTA MƏKT.LAB.BİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV VÜQAR MƏHƏMMƏD02.01.1963ÇOBANABDALLI BƏLƏDİYYƏSİNDƏ VERGİ MÜFƏTTİŞİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV MALİK MƏHƏRRƏM19.04.1959FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
QARAYEV ƏLEHSAN ƏMRAH16.03.1940ÇOBANABDALLI BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV NATİQ EYYUB23.01.1956FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
MƏHƏRRƏMOV ELŞAD PƏNAH01.10.1966ÇOBANABDALLI BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
MƏMMƏDOV ALAY MİKAYIL22.03.1975SAMUX Qİİ-DƏ ÇİLİNGƏRBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV RAMİN ƏFLATUN22.11.1982ÇOBANABDALLI KƏND MƏKT.MÜƏL.YAPYAP
MƏMMƏDOVA SEVİL BABA27.09.1950FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
NƏSİBOV ŞAKİR SALEH24.08.1963ÇOBANABDALLI BƏLƏDİYYƏSİNİN MÜAVİNİYAPYAP
RÜSTƏMOV FƏQANİ ƏLİ21.01.1968SAMUX POÇTATINDA XƏZİNƏDARYAPYAP