Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇOVDAR BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 9 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ATAXANOV NAZİM ŞAKİR01.01.1979DAŞKƏSƏN R-NU ÇOVDAR KƏNDİ. MEŞƏ GÖZƏTÇİSİYAPYAP
ATAXANOV ŞAKİR İSLAM28.08.1961FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
ATAXANOVA MƏRMƏR BENYAM15.03.1971DAŞKƏSƏN R-NU ÇOVDAR KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİ. TƏŞKİLATÇIYAPYAP
İSMAYILOV ƏHƏD SİMON14.03.1958FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
MUSAYEV ƏFQAN ŞAHMURAD18.11.1971DAŞKƏSƏN R-N ÇOVDAR BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDRYAPYAP
MUSAYEV RASİM ŞAHMURAD01.10.1978DAŞKƏSƏN R-NU ÇOVDAR KƏNDİ. MEŞƏ GÖZƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
MUSAYEVA BAHAR İSMAYIL10.03.1974FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
MUSAYEVA QUMRU FƏRMAN07.01.1970FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
ŞALDİYEV ELNUR İSLAM01.01.1982FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ