Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

BİLƏCƏRİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 69 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV MUSTAFA HACI20.08.1958BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. ÜZVBİTƏRƏFÖZÜ
ABDULLAYEV EMİN RƏHMAN25.11.1984İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ASLANOV XALƏDDİN FİRUDİN02.01.1960GƏNCƏ-KÖRPÜ TİKİNTİ İDARƏSİ SAHƏ RƏİSİNİN KÖMƏKÇİSİYAPÖZÜ
ASLANOV İLQAR BƏHLUL05.01.1963BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. BAŞ MÜHƏNDİS.YAPÖZÜ
AŞIRALIYEV ƏLƏDDİN ƏLİ10.01.1961İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
AZAYEV RÖVŞƏN CÜMŞÜD03.03.1961"AZƏRSUN" QSM. QAYNAQÇI.AXCPÖZÜ
BABAYEV BABAŞ HƏSƏNAĞA15.09.1950ADDY QSÇ. BAŞ SU TƏCZİHATI İDARƏSİ. BAŞ MÜHƏNDİS.BİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV GÜLMƏMMƏD HƏMİDULLA16.02.1956İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
BAĞIROV RAMİZ ƏMİR05.10.1957İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
BALAKİŞİYEV MÜBARİZ QAZMAN08.02.1967İŞSİZADİSPADİSP
BALAYEV ƏDALƏT AĞABALA24.01.1955İŞSİZADİSPADİSP
BƏDƏLOV ORXAN AZAD20.10.1987"AZERCELL EKSPRESS". SATIŞ MENECERİ.BİTƏRƏFÖZÜ
BUDAQOV ZAMİN ŞİRZAD01.01.1979İŞSİZYAPÖZÜ
CƏLİLOVA FİDAN RASİM12.02.1981"AZPETROL" LTD MMC. ÜMUMİ ŞÖBƏ MÜTƏXƏSSİSİ.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏHƏDZADƏ NAZİM SƏNAM09.07.1977İŞSİZADPÖZÜ
ƏHMƏDOVA XALİDƏ BAXŞƏLİ16.12.1947TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV ELYAZ HƏSƏN10.07.1957BİNƏQƏDİ R., 7 MKR. 80 SAYLI MKİS. MÜDİRİ.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV İLHAM YUSİF20.06.1966"VƏTƏN" FUTBOL MƏKTƏBİ. MƏŞQÇİ.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV İSLAM ƏLİQİYAM17.04.1971BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ . YBMDK-NIN SƏDR MÜAVİNİ.YAPYAP
ƏLİYEV MÜBARİZ TƏŞKİLAT24.10.1972"ATROPATENA" QTSC TİCARƏT NÜMAYƏNDƏSİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏMİRBƏYOVA VƏZİFƏ ƏLİDİN02.01.1946BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ YSMDK-NIN SƏDRİYAPÖZÜ
ƏSGƏRLİ ASİF MƏMMƏD26.10.1976AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK TƏLƏBƏ GƏNCLƏR TƏŞKİLATI. SƏDR.YAPYAP
HACIYEV FAİL CƏBRAYIL25.07.1979İŞSİZYAPYAP
HƏSƏNOV ŞAHLAR ŞAHMAR15.11.1969BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDR MÜAVİNİ.YAPYAP
HƏZİYEV SƏRDAR ƏNVƏR28.01.1959AZƏRB.ELMİ TƏDQİQAT BAYTARLIQ İNSTİTUTU. ELMİ İŞÇİ.YAPÖZÜ
HÜSEYNOV NİZAMİ QULAM18.05.1960İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
HÜSEYNOVA ZİNƏT KAMAL04.04.1978BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. KADRLAR ÜZRƏ MÜFƏTTİŞ.YAPÖZÜ
XƏLİLOV İLHAM MƏMMƏD06.01.1958BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
İSGƏNDƏROV NAZİR HÜSEYN25.07.1953BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
İSKƏNDƏROV SUDEYİF İSKƏNDƏR27.07.1964İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
KƏRİMOV ƏRƏSTUN LAZIM04.02.1962BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDRİN 1-Cİ MÜAVİNİ.BİTƏRƏFÖZÜ
KƏRİMOV NİZAMİ NOVRUZ15.04.1956TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
KƏRİMOV SƏFƏR ŞƏMŞİD01.08.1961BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. ŞÖBƏ MÜDİRİ.YAPYAP
QAFFARİ ƏSL SARAY DÜRDANƏ SƏYYAR03.11.1968İŞSİZ.BİTƏRƏFÖZÜ
QAYIBZADƏ İLHAM YUSİF14.11.1963QARAB.ƏLİLƏR, MÜH.VET.VƏ ŞƏHİD. AİLƏ. İÇT. BİR. SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
QƏNİYEV FİKRƏT ƏLİ HÜSEYN19.12.1952İŞSİZBQPBQP
QƏNİYEV ŞÜKÜR MEHDİ05.11.1969İŞSİZYAPYAP
QULİYEV NATİQ SABİR18.04.1967BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. YİİMDK-NIN SƏDRİYAPÖZÜ
QULİYEV OKTAY BAHADUR18.12.1972İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MAYILOV ETİRAM SULEYMAN06.09.1985İŞSİZVHPVHP
MƏHƏMMƏDOV MÜBARİZ BƏHMƏN22.03.1963İŞSİZYAPYAP
MƏLİKLİ LAZIM KAZIM21.01.1951İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
MƏMMƏDOV FAZİL MUSA08.07.1960BİNƏQƏDİ R. 297 SAYLI ORTA MƏKTƏB. DİREKTOR.BİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV HAFİZ HƏMİD16.05.1968İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV ŞAHİN SƏYYAD05.03.1962NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ. AVTONƏQLİYYAT SERVİS DEPORT. MÜFƏTTİŞ.BİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOVA SÜLHİYYƏ SUDEYİF30.10.1971"KONTUR" ALSM MÜƏSSİSƏSİNDƏ KATİBƏ.YAPYAP
MUXTAROV İSMAYIL HACIBALA28.12.1986İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MURADOV KAMİL ŞAMİL10.08.1951BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. BÖYÜK MÜHƏNDİS.YAPÖZÜ
MUSTAFAYEV ANAR MUSTAFA11.03.1981İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MUSTAFAYEV ANATOLİY NOVRUZOVİÇ02.03.1969MKTB. SÜRÜCÜBİTƏRƏFÖZÜ
MÜSLÜMOV ZÖHRAB QURBANƏLİ29.01.1965İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
NAĞDƏLİYEV SAHİB SƏFƏR23.06.1955BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
NAĞIYEV ƏLİ QASIM19.04.1979İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
OSMANOV ƏJDƏR NÜSRƏDDİN16.08.1968BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. YİİDK-NIN SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
RAMAZANOV ƏLSAFA RAMAZAN25.09.1963ADDY NAZİRLİYİ. BİLƏCƏRİ LOKOMOTİV DEPO. MAŞİNİST.KXCPÖZÜ
RƏHİMOVA DİLARƏ NƏRİMAN15.03.1951İŞSİZYAPÖZÜ
RÜSTƏMOVA GÜNAY FÜZULİ26.04.1986İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEVA AYNURƏ MİRZƏ17.02.1978BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. BÖYÜK İQTİSADÇI.YAPYAP
RZAYEVA FƏRİDƏ RZA20.07.1970BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ ÜMUMİ ŞÖBƏ MÜDİRİNİN MÜAVİNİYAPÖZÜ
RZAZADƏ CAVANŞİR ALUNBƏT10.01.1958İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
RZAZADƏ ZÜMRÜD CAVANŞİR05.07.1986İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
SEYİDOV MİRƏMİRƏLİ AĞA24.04.1964İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
SEYİDOV MİRHƏŞİM MİRHƏSƏN15.11.1964BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. YBMDK-NIN SƏDRİ.YAPÖZÜ
SƏMƏDOV RAMİZ DADAŞ15.12.1948BİLƏCƏRİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ. YEMDK-NIN SƏDRİ .YAPÖZÜ
ŞARONOVA İRİNA ALEKSANDROVNA02.03.1960"NEFT QAZ ELMİTƏDQİQAT-LAYİHƏ"İNİSTİTUTU. APARICI ELMİ İŞÇİ.YAPYAP
ŞÜKÜROV ELMAN DADAŞ29.07.1950İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
TAĞIYEV AMİL SABİR03.09.1983FHN-NİN TTND AQENTLİYİ. BAŞ MƏSLƏHƏTÇİ - BAŞ MÜFƏTTİŞ.YAPYAP
TAĞIYEV GƏRAY GÜLBALA25.02.1965İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
ZEYNALOV İBRAHİM CİLOVXAN01.10.1950İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ