Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr1 SAYLI ŞƏRUR - SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞƏHRİYAR BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 14 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞAYEV RAHİB HÜSEYN02.03.1970FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
BABAYEV ARİF YUSİF15.12.1971FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
CABBAROVA SAHİLƏ KAMİL28.12.1979ŞƏHRİYAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
ƏHMƏDOV HİCRAN İBRAHİM10.02.1984FƏRDİ TƏSSƏRÜFATYAPYAP
ƏLƏKBƏROV NİZAMİ MİSLİM02.03.1976FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBQPBQP
ƏSGƏROV XALİQ HÜSEYN22.12.1987FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
MƏMMƏDOV ARİF MƏMMƏD05.01.1976ŞƏHRİYAR KƏND MUSİQİ MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
NƏZƏROV İSMAYIL MƏMMƏD07.03.1968FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
NƏZƏROV NƏCƏF CƏLİL01.07.1959FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÜMİDÜMİD
NƏZƏROV SALMAN MİLLƏT15.03.1975FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
NƏZƏROVA SONA İBRAHİM12.05.1988ŞƏHRİYAR KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ KİTABXANAÇIYAPYAP
ORUCOV ELMAN ƏYYUB30.10.1969FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV ORUC İBAD21.11.1971FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBAXCPBAXCP
RZAYEVA SABİRƏ KAMİL01.07.1960 ŞƏHRİYAR KƏND XƏSTƏXANASINDA TİBB BACISIYAPYAP