Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic             
31.86 %
Seçki dairəsinin adıSeçici sayıMəntəqə sayı10:0012:0015:0017:0019:00
1 SAYLI ŞƏRUR - SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 34984350
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ 37886530
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
3 SAYLI BABƏK - KƏNGƏRLİ - NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 39955490
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 42457370
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 29401460
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 34632440
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ 32530520
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39389340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42138320
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 44641350
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ 43592390
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ 45937380
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
13 SAYLI ƏZİZBƏYOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42234330
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
14 SAYLI ƏZİZBƏYOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 46708360
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40911300
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45534340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 44816310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44924340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40049300
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40068310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 37894290
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41398300
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 36539290
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41157330
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40057310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38650270
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45918330
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 48408330
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 40112320
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 32896250
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38181290
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 36479290
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42589340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41588330
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 40386290
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 42179340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 31498240
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 33567250
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 38712310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 44373310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44084380
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44686400
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 44418350
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
44 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 44381340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 53463420
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 38017300
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 35558300
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ 32856310
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 37400400
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
50 SAYLI QOBUSTAN-XIZI-QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 32344600
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 44814620
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 43392700
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 37859570
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
54 SAYLI DƏVƏÇİ-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 47738680
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 41763380
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 43265430
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 43955460
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 38985430
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ 37097370
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 37505400
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 39434380
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ 37382350
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42142370
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 37998400
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 32865470
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 41909420
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 34960330
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 37503330
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 39626360
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 36808420
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 33835340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 35206820
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 33388290
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 32898390
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 36794400
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 26914320
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 42712560
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ 289411080
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 34938390
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 36622440
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 44939490
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39837440
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
83 SAYLI AĞCABƏDİ-AĞDAM SEÇKİ DAİRƏSİ 20827280
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 31190410
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ 40104630
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 40085650
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 36875620
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ 38107410
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 37301340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 39043400
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 37765380
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 37304480
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 41679520
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 43474540
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 37993390
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ 37038440
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 23955320
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 31546340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 35747370
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 33921420
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 40725770
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
102 SAYLI SAMUX- ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ 40069490
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ 39216400
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 38358560
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 43839430
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 40156340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ 42563370
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 40462390
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 37417340
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ 43528420
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 41557410
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ 38955540
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 35817270
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 35005410
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 34191420
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 40554510
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 41900570
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 33864380
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)