Seçicilərin fəallığı    |   Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Respublika üzrə səsvermə
Voting by republic             
31.86 %
Seçki dairəsinin adıSeçici sayıMəntəqə sayı10:0012:0015:0017:0019:00
1 SAYLI ŞƏRUR - SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 34984354513
(12.90%)
8081
(23.10%)
12734
(36.40%)
14029
(40.10%)
14763
(42.20%)
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ 37886534584
(12.10%)
8305
(21.92%)
13301
(35.11%)
15002
(39.60%)
15820
(41.76%)
3 SAYLI BABƏK - KƏNGƏRLİ - NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 39955494714
(11.80%)
8310
(20.80%)
13944
(34.90%)
15542
(38.90%)
16421
(41.10%)
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 42457375392
(12.70%)
9680
(22.80%)
15327
(36.10%)
16855
(39.70%)
17769
(41.85%)
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 29401463293
(11.20%)
5909
(20.10%)
10084
(34.30%)
11349
(38.60%)
11878
(40.40%)
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 34632444261
(12.30%)
7515
(21.70%)
12190
(35.20%)
13296
(38.39%)
14061
(40.60%)
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ 32530523773
(11.60%)
6636
(20.40%)
11255
(34.60%)
12329
(37.90%)
13044
(40.10%)
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39389342731
(6.93%)
6524
(16.56%)
8690
(22.06%)
10106
(25.66%)
12120
(30.77%)
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42138322897
(6.88%)
6447
(15.30%)
9397
(22.30%)
10502
(24.92%)
12304
(29.20%)
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 44641354494
(10.07%)
8840
(19.80%)
11161
(25.00%)
11983
(26.84%)
13696
(30.68%)
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ 43592394013
(9.21%)
6893
(15.81%)
11150
(25.58%)
12497
(28.67%)
13943
(31.99%)
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ 45937383710
(8.08%)
7272
(15.83%)
10865
(23.65%)
12274
(26.72%)
13737
(29.90%)
13 SAYLI ƏZİZBƏYOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42234335016
(11.88%)
8779
(20.79%)
11376
(26.94%)
12295
(29.11%)
12936
(30.63%)
14 SAYLI ƏZİZBƏYOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 46708365172
(11.07%)
10089
(21.60%)
13098
(28.04%)
14146
(30.29%)
15307
(32.77%)
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40911302823
(6.90%)
6178
(15.10%)
9535
(23.31%)
10515
(25.70%)
11581
(28.31%)
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45534343958
(8.69%)
7910
(17.37%)
10869
(23.87%)
13480
(29.60%)
15048
(33.05%)
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 44816312839
(6.33%)
6615
(14.76%)
10221
(22.81%)
11347
(25.32%)
12414
(27.70%)
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44924343661
(8.15%)
6832
(15.21%)
10482
(23.33%)
11953
(26.61%)
13576
(30.22%)
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40049304740
(11.84%)
7557
(18.87%)
9542
(23.83%)
11127
(27.78%)
11995
(29.95%)
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40068314769
(11.90%)
7184
(17.93%)
9218
(23.01%)
10794
(26.94%)
12589
(31.42%)
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 37894293498
(9.23%)
6535
(17.25%)
9147
(24.14%)
9690
(25.57%)
10055
(26.53%)
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41398303956
(9.56%)
7501
(18.12%)
9528
(23.02%)
10486
(25.33%)
10965
(26.49%)
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 36539293037
(8.31%)
6114
(16.73%)
8102
(22.17%)
9043
(24.75%)
9920
(27.15%)
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41157332367
(5.75%)
6030
(14.65%)
10271
(24.96%)
12266
(29.80%)
14010
(34.04%)
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40057312085
(5.21%)
4998
(12.48%)
8599
(21.47%)
10812
(26.99%)
12303
(30.71%)
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38650272391
(6.19%)
5183
(13.41%)
9009
(23.31%)
10489
(27.14%)
11209
(29.00%)
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45918335167
(11.25%)
8670
(18.88%)
10827
(23.58%)
12311
(26.81%)
13011
(28.34%)
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 48408333072
(6.35%)
5793
(11.97%)
9655
(19.95%)
11473
(23.70%)
12371
(25.56%)
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 40112322295
(5.72%)
5964
(14.87%)
9178
(22.88%)
11537
(28.76%)
13775
(34.34%)
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 32896251019
(3.10%)
5341
(16.24%)
8252
(25.09%)
9731
(29.58%)
10239
(31.13%)
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38181291786
(4.68%)
4992
(13.07%)
7792
(20.41%)
11132
(29.16%)
12252
(32.09%)
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 36479292210
(6.06%)
5289
(14.50%)
8346
(22.88%)
10843
(29.72%)
11580
(31.74%)
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42589343416
(8.02%)
6011
(14.11%)
10699
(25.12%)
13311
(31.25%)
14884
(34.95%)
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41588333243
(7.80%)
6324
(15.21%)
10256
(24.66%)
11006
(26.46%)
11319
(27.22%)
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 40386292597
(6.43%)
5273
(13.06%)
9183
(22.74%)
10489
(25.97%)
11429
(28.30%)
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 42179342996
(7.10%)
6156
(14.59%)
10631
(25.20%)
13127
(31.12%)
14244
(33.77%)
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 31498242205
(7.00%)
4567
(14.50%)
7704
(24.46%)
9231
(29.31%)
9431
(29.94%)
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 33567251375
(4.10%)
4138
(12.33%)
7137
(21.26%)
8764
(26.11%)
9729
(28.98%)
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 38712313832
(9.90%)
7531
(19.45%)
10155
(26.23%)
11321
(29.24%)
12259
(31.67%)
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 44373313531
(7.96%)
6608
(14.89%)
9664
(21.78%)
13135
(29.60%)
14770
(33.29%)
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44084383770
(8.55%)
8702
(19.74%)
13686
(31.05%)
14505
(32.90%)
15155
(34.38%)
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44686403594
(8.04%)
8241
(18.44%)
12755
(28.54%)
13395
(29.98%)
13909
(31.13%)
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 44418353247
(7.31%)
7540
(16.98%)
11690
(26.32%)
12224
(27.52%)
12657
(28.50%)
44 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 44381343162
(7.12%)
6892
(15.53%)
10461
(23.57%)
13332
(30.04%)
14834
(33.42%)
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 53463423073
(5.75%)
7937
(14.85%)
14110
(26.39%)
17081
(31.95%)
23011
(43.04%)
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 38017303682
(9.69%)
6197
(16.30%)
8336
(21.93%)
11207
(29.48%)
13565
(35.68%)
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 35558302213
(6.22%)
4763
(13.40%)
7122
(20.03%)
8557
(24.06%)
9285
(26.11%)
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ 32856313252
(9.90%)
5112
(15.56%)
7089
(21.58%)
7706
(23.45%)
8579
(26.11%)
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 37400403564
(9.53%)
6237
(16.68%)
8953
(23.94%)
10127
(27.08%)
11314
(30.25%)
50 SAYLI QOBUSTAN-XIZI-QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 32344603075
(9.51%)
5271
(16.30%)
7488
(23.15%)
9385
(29.02%)
10019
(30.98%)
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 44814623043
(6.79%)
8205
(18.31%)
14819
(33.07%)
17581
(39.23%)
17760
(39.63%)
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 43392702348
(5.41%)
6842
(15.77%)
9312
(21.46%)
12413
(28.61%)
17927
(41.31%)
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 37859572111
(5.58%)
7317
(19.33%)
10104
(26.69%)
14088
(37.21%)
19557
(51.66%)
54 SAYLI DƏVƏÇİ-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 47738682529
(5.30%)
6447
(13.50%)
10356
(21.69%)
14064
(29.46%)
15048
(31.52%)
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 41763382663
(6.38%)
6312
(15.11%)
10078
(24.13%)
11610
(27.80%)
12296
(29.44%)
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 43265432674
(6.18%)
6387
(14.76%)
10955
(25.32%)
12373
(28.60%)
12838
(29.67%)
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 43955463626
(8.25%)
7860
(17.88%)
9876
(22.47%)
11908
(27.09%)
12560
(28.57%)
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 38985433925
(10.07%)
6742
(17.29%)
8829
(22.65%)
10264
(26.33%)
10842
(27.81%)
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ 37097372783
(7.50%)
5743
(15.48%)
8217
(22.15%)
9337
(25.17%)
10097
(27.22%)
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 37505405468
(14.58%)
8835
(23.56%)
10750
(28.66%)
11958
(31.88%)
12595
(33.58%)
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 39434383983
(10.10%)
6783
(17.20%)
8715
(22.10%)
9937
(25.20%)
10912
(27.67%)
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ 37382354037
(10.80%)
7177
(19.20%)
8710
(23.30%)
9869
(26.40%)
10719
(28.67%)
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42142373915
(9.29%)
6974
(16.55%)
9509
(22.56%)
10570
(25.08%)
11119
(26.38%)
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 37998404106
(10.81%)
7194
(18.93%)
9876
(25.99%)
11340
(29.84%)
13899
(36.58%)
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 32865473391
(10.32%)
6004
(18.27%)
7564
(23.02%)
8653
(26.33%)
9335
(28.40%)
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 4190942675
(1.61%)
7408
(17.68%)
9681
(23.10%)
11712
(27.95%)
13076
(31.20%)
67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 34960332302
(6.58%)
4792
(13.71%)
7545
(21.58%)
10498
(30.03%)
11331
(32.41%)
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 37503332522
(6.72%)
5042
(13.44%)
8475
(22.60%)
10886
(29.03%)
12105
(32.28%)
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 39626362081
(5.25%)
6237
(15.74%)
11268
(28.44%)
13324
(33.62%)
15150
(38.23%)
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 36808421257
(3.42%)
3401
(9.24%)
7659
(20.81%)
10878
(29.55%)
14595
(39.65%)
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 33835341872
(5.53%)
5539
(16.37%)
9014
(26.64%)
12329
(36.44%)
13168
(38.92%)
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 35206821978
(5.62%)
5175
(14.70%)
7947
(22.57%)
9910
(28.15%)
11397
(32.37%)
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 33388292140
(6.41%)
3941
(11.80%)
6186
(18.53%)
8641
(25.88%)
10929
(32.73%)
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 32898391841
(5.60%)
4383
(13.32%)
7526
(22.88%)
9111
(27.69%)
12355
(37.56%)
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 36794402216
(6.02%)
5664
(15.39%)
9843
(26.75%)
12720
(34.57%)
15922
(43.27%)
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 26914321685
(6.26%)
4005
(14.88%)
5835
(21.68%)
7100
(26.38%)
9280
(34.48%)
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 42712562439
(5.71%)
6166
(14.44%)
8990
(21.05%)
11904
(27.87%)
14015
(32.81%)
78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ 289411083216
(11.11%)
4729
(16.34%)
6503
(22.47%)
7374
(25.48%)
7986
(27.59%)
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 34938393529
(10.10%)
5735
(16.41%)
7612
(21.79%)
9274
(26.54%)
12535
(35.88%)
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 36622443435
(9.38%)
6402
(17.48%)
8197
(22.38%)
9284
(25.35%)
14679
(40.08%)
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 44939495516
(12.27%)
8223
(18.30%)
9396
(20.91%)
12281
(27.33%)
12935
(28.78%)
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39837444867
(12.22%)
8410
(21.11%)
10772
(27.04%)
12238
(30.72%)
13094
(32.87%)
83 SAYLI AĞCABƏDİ-AĞDAM SEÇKİ DAİRƏSİ 20827282672
(12.83%)
4645
(22.30%)
6376
(30.61%)
7288
(34.99%)
7743
(37.18%)
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 31190413171
(10.17%)
5605
(17.97%)
7368
(23.62%)
8185
(26.24%)
9014
(28.90%)
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ 40104634427
(11.04%)
7279
(18.15%)
9300
(23.19%)
10837
(27.02%)
13466
(33.58%)
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 40085654424
(11.04%)
6882
(17.17%)
8839
(22.05%)
10152
(25.33%)
11404
(28.45%)
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 36875624129
(11.20%)
6734
(18.26%)
8724
(23.66%)
9897
(26.84%)
10920
(29.61%)
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ 38107413559
(9.34%)
5906
(15.50%)
7884
(20.69%)
9663
(25.36%)
10565
(27.72%)
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 37301343431
(9.20%)
6101
(16.36%)
7978
(21.39%)
9435
(25.29%)
10181
(27.29%)
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 39043404057
(10.39%)
6902
(17.68%)
8872
(22.72%)
9854
(25.24%)
10557
(27.04%)
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 37765383008
(7.97%)
6256
(16.57%)
9385
(24.85%)
9957
(26.37%)
10501
(27.81%)
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 37304483449
(9.25%)
5973
(16.01%)
7915
(21.22%)
9364
(25.10%)
10104
(27.09%)
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 41679524671
(11.21%)
7606
(18.25%)
11499
(27.59%)
14360
(34.45%)
15066
(36.15%)
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 43474544565
(10.50%)
7608
(17.50%)
11086
(25.50%)
12825
(29.50%)
13493
(31.04%)
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 37993393570
(9.40%)
5964
(15.70%)
9280
(24.43%)
10075
(26.52%)
10319
(27.16%)
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ 37038443887
(10.49%)
5951
(16.07%)
8122
(21.93%)
9684
(26.15%)
10773
(29.09%)
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 23955322581
(10.77%)
3973
(16.59%)
5311
(22.17%)
6351
(26.51%)
7639
(31.89%)
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 31546343234
(10.25%)
5285
(16.75%)
6739
(21.36%)
7476
(23.70%)
7937
(25.16%)
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 35747374227
(11.82%)
6158
(17.23%)
7670
(21.46%)
8565
(23.96%)
10021
(28.03%)
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 33921423818
(11.26%)
5135
(15.14%)
7258
(21.40%)
8726
(25.72%)
9729
(28.68%)
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 40725774296
(10.55%)
8542
(20.97%)
11546
(28.35%)
13146
(32.28%)
14483
(35.56%)
102 SAYLI SAMUX- ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ 40069493824
(9.54%)
7140
(17.82%)
9101
(22.71%)
10522
(26.26%)
11814
(29.48%)
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ 39216404627
(11.80%)
7297
(18.61%)
9529
(24.30%)
10823
(27.60%)
11035
(28.14%)
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 38358564350
(11.34%)
6941
(18.10%)
8918
(23.25%)
10314
(26.89%)
10956
(28.56%)
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 43839434698
(10.72%)
7805
(17.80%)
10162
(23.18%)
11710
(26.71%)
12757
(29.10%)
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 40156344149
(10.33%)
7205
(17.94%)
9320
(23.21%)
11005
(27.41%)
11547
(28.76%)
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ 42563374214
(9.90%)
7108
(16.70%)
9216
(21.65%)
11545
(27.12%)
12728
(29.90%)
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 40462393892
(9.62%)
7103
(17.55%)
9490
(23.45%)
11273
(27.86%)
12085
(29.87%)
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 37417344558
(12.18%)
6370
(17.02%)
8607
(23.00%)
9940
(26.57%)
11193
(29.91%)
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ 43528423954
(9.08%)
7884
(18.11%)
11239
(25.82%)
14096
(32.38%)
16111
(37.01%)
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 41557413891
(9.36%)
7215
(17.36%)
9864
(23.74%)
12098
(29.11%)
13172
(31.70%)
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ 38955544130
(10.60%)
5928
(15.22%)
8330
(21.38%)
10224
(26.25%)
11466
(29.43%)
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 35817273219
(8.99%)
5682
(15.86%)
7401
(20.66%)
8501
(23.73%)
9929
(27.72%)
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 35005412317
(6.62%)
5323
(15.21%)
7737
(22.10%)
9041
(25.83%)
10468
(29.90%)
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 34191424141
(12.11%)
6241
(18.25%)
7358
(21.52%)
8553
(25.02%)
9895
(28.94%)
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 40554514157
(10.25%)
6403
(15.79%)
7947
(19.60%)
9601
(23.67%)
12447
(30.69%)
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 41900574441
(10.60%)
7141
(17.04%)
9045
(21.59%)
10684
(25.50%)
12943
(30.89%)
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 33864382373
(7.01%)
5419
(16.00%)
6839
(20.20%)
7854
(23.19%)
8472
(25.02%)