Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   3
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   3
Seçilmiş namizədlərin sayı :   11

ÇİNARLI BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ZEYNALOV ZEYNALADDİN ABBAS535
BABAYEV FƏRRUX ƏKBƏR389
ŞABANOV VİDADİ MÖHSÜM366
MƏMMƏDOVA TƏRLAN HƏSƏN324
MUSAYEV SULTAN HƏSƏN318
ƏHMƏDOVA SEVDA MƏHƏRRƏM302
DUMANOVA AYGÜN RÜSTƏM293
MƏMMƏDOVA SƏDAQƏT YOLÇU290
HƏSƏNOVA ELMİRA ZEYNAL287
RƏHİMOV KƏRİM ADİL276
TAĞIYEVA SAMİRƏ VİDADİ231