Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   26
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   26
Seçilmiş namizədlərin sayı :   15

M.Ə.RƏSULZADƏ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
HÜSEYNOV HÜMBƏT RƏHİM4617
NAĞIYEV AYƏT SÜLEYMAN3116
ƏLƏKBƏROV MÜZAHİM İSMAYIL3085
ALTINBAYEVA LEYLİ FAATOVNA2977
HÜSEYNOV SABİR HÜSEYN2811
SƏFƏROV ƏLABBAS QORXMAZ2768
MİRZƏYEV ZAKİR İLYAS2734
VERDİYEV ELŞAD NƏRİMAN2719
PİRİYEV MİRƏLƏM SƏLİM2715
QAYBALIYEV NURƏDDİN ƏKBƏR2677
İSAYEVA NAHİDƏ MƏMMƏD2609
RƏHİMLİ MƏTİN AMİL2483
SADIXOVA XALİDƏ FAİQOVNA2438
TAĞIYEV SAMİR SABİR2407
RÜSTƏMOVA ELNARƏ VİKTOROVNA2392