Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   7
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   7
Seçilmiş namizədlərin sayı :   13

İSMAYILLI BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ƏLİYEV AĞASƏF İSMAYIL961
MƏCİDOV VÜSAL BƏHMƏN948
MUSAYEV MƏHƏMMƏD NURƏDDİN897
AĞAYEV FİRİDUN HACI869
MAMEDOV CÜMŞÜD QASIM849
HƏSƏNOV FAZİL NADİR844
SOLTANOV ŞAHMƏMMƏD NURULLA830
KAZIMOV QÜDRƏT ƏLVƏRƏT793
SALEHOV TALEH VALEH770
MƏMMƏDOV FƏQAN ƏSƏDULLA746
MURSALOVA BRİLİYANT ARİF728
MAMEDOVA AYTƏN ƏRZİMAN723
RƏHİMOVA RƏNA NASUR696