Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   47
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   45
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
BABAYEV FƏZAİL MƏSİM OĞLU10409
FƏTULLAYEV RÜFƏT SƏYAVUŞ OĞLU9641
YUSİFOV RAMİN RAMİZ OĞLU8553
VƏLİYEV ŞAİQ QƏLƏNDƏR OĞLU8550
ZEYNALOV FİKRƏT ARİF OĞLU8387
BƏKİROV VÜSAL AYAZ OĞLU8350
ƏFƏNDİYEV ORXAN SADƏDDİN OĞLU8324
HÜSEYNOVA MƏLAHƏT YARMƏMMƏD QIZI8274
ƏLİYARLI KUBRA MƏHƏMMƏD QIZI8187
QULİYEV SAMİR NİZAMİ OĞLU8147
MƏCİDOV SAHİB MƏMMƏD OĞLU8125
KƏRİMOVA AZADƏ SƏTTAR QIZI7902
GÜLMƏMMƏDOV RAFAEL ŞİRMƏMMƏD OĞLU7886
BƏKİROVA MİNAYƏ ŞAMİL QIZI7871
İSRAFİLOV VAQİF İSMAYIL OĞLU7756
ƏSGƏROVA XALİDƏ TARXAN QIZI7753
MƏMMƏDOV ƏKBƏR GÜLMƏMMƏD OĞLU7667
ƏHMƏDOV SAHİB NƏSRƏDDİN OĞLU7619
MƏMMƏDOVA GÜNAY VİDADİ QIZI7540