Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   15
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   11
Seçilmiş namizədlərin sayı :   15

İMİŞLİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ASTANOV ŞÜKÜR İSMAYIL1622
İSMAYILOV MEHMAN QƏDİR1380
VƏLİYEV FƏRMAN MƏHƏRRƏM1378
CƏFƏROV SUVARAĞA MALİK1343
SƏFƏROVA GÖZƏL ƏMİRXAN1339
HADIYEV AĞASƏLİM AĞAKƏRİM1289
AĞACANOV TOFİQ XANIŞ1244
HEYDƏROV MURAD HEYDƏR1205
SƏMƏDOV SABİT MİRZƏXAN1168
MƏMMƏDOV ŞAKİR YUSİF1165
ZÜLFÜQAROVA SEVDA AZAY1161
NƏCƏFOV ELŞƏN AĞABALA1148
İSAYEV SÜLEYMAN AĞAƏLİ1132
VƏLİYEV RÜSTƏM MİRZAĞA1131
MİRİYEVA NURİDƏ ZÜLFİQAR1127