Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   4
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   4
Seçilmiş namizədlərin sayı :   11

ŞAĞLASER BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
MİRZƏYEV ALLAHVERƏN XUDAYAR1147
ƏKBƏROV İNTİQAM HƏSƏN1081
NƏHMƏTOV RZA SƏNAN918
TAĞIZADƏ FƏRAHİM VAHAB860
ƏLİYEV ŞAHLAR FƏXRƏDDİN858
HADİYEV MİRHADI QULU764
MİRİYEV AKİF YUNUS760
MƏMMƏDOV AYDƏMİR SƏHNƏBAD753
TALIBOV HƏMİD MİRŞAH691
MƏMMƏDZADƏ ƏSGƏR RƏSUL675
SƏLİMOV HİKMƏT FİRDOVSİ576