Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   6
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   4
Seçilmiş namizədlərin sayı :   13

ƏRKİVAN BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
TAĞIYEV İSRAİL SABİR891
ƏZİZOV EYNULLA ZÜLFÜQAR739
ALLAHVERDİYEV RİZVAN XALIQ714
KAZIMOV MALİK MİSLİM681
CƏBİYEV SƏDRƏDDİN İSLAM632
ABDULLA RAMİZ SALEH582
MƏNSİMOV BƏHRƏM BƏHMƏN566
MAZANOV RAHİB HÜSEYN543
HEYBƏTOV RAMEŞ XUDAYAR541
MƏNSİMOV HƏMİD HƏBİB498
AĞAYEV HAMİL MUSA495
DADAŞOV MİRZƏZAKİR ŞÜKÜR491
QASIMOV ƏLİ FƏTULLA472