Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   4
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   4
Seçilmiş namizədlərin sayı :   11

ÜÇTƏPƏ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QULİYEV ƏMRAH MƏTLƏB1370
ABBASOV SADIQ BƏHMƏN1174
MƏSTƏLİYEV BƏXTİYAR HƏSƏN1141
YARIYEV RAHİB QƏDİR1088
QULİYEVA ANAXANIM ƏSGƏR1082
MURADOV ƏDİLAĞA MƏMMƏDAĞA1048
YARIYEV RAMİL SADİQ1047
BƏDİROV ŞİKAR ƏLİ1028
PAŞAYEV YUSİF İZİ1024
SALMANOVA QİYMƏT ƏLİ1007
YARIYEV ADIGÖZƏL FƏRRUX999