Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   3
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   3
Seçilmiş namizədlərin sayı :   11

ŞORSULU BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QƏHRƏMANOV QƏHRƏMAN CAHANGİR745
BABAYEV ALLAHVERƏN ATAŞ639
HÜMMƏTOVA NƏZAKƏT ƏZİZAĞA625
ABUŞOV BƏHRUZ MƏHƏRRƏM620
RZAYEV ELŞAD ƏVƏZ608
CƏBİYEV CABİR CAMAL597
ABDULLAYEV BƏDRƏDDİN NURƏDDİN594
MANAFOV NAMİQ CAHANGİR582
ƏHMƏDOV HACIBABA ALLAHYAR581
QULİYEVA GÜLNAZ İSMAYIL567
MEHTİYEV ŞİRZAD QƏNBƏR563