Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   5
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   5
Seçilmiş namizədlərin sayı :   13

İKİNCİ NÜGƏDİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QƏLƏMİYEV MÜBARİZ ƏLƏMŞAH1067
YUNUSOV ƏLİ BAXIŞ946
ƏMRULLAYEV MUSAVƏDDİN KƏMAL896
HƏBİBOVA XURAMAN HƏSƏNŞAH896
CABBAROV MƏZAHİR PAŞA893
ŞİRİNOV XOSROV XƏLİL886
HACIYEV DƏYANƏT AĞAKƏRİM878
ƏZİZOV XƏYYAM KAMAL876
NƏBİYEV ÜZEYİR ADİL874
ƏMİROV ZÜMRƏDDİN TEYMURŞAH855
HACIYEVA VÜSALƏ RAMAZAN854
DADAŞOVA KƏMALƏ MƏMMƏDNƏBİ848
NƏSRULLAYEV ASİF ARİF830