Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   43
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   43
Seçilmiş namizədlərin sayı :   17

MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
YUSUBOV CAVANŞİR NƏRİMAN8337
ABDULLAYEV COŞQUN ƏLİ7412
MURADOV MUSTAFA ƏHMƏD7245
QASIMLI ZAHİD ALLAHVERƏN7146
ZÜLFİQAROV İLQAR ŞİXALI7105
HACIYEVA SAMİRƏ HƏSƏNBALA7068
ALLAHVERDİYEV ELNUR MƏHƏMMƏD7058
NƏBİYEV NƏBİ VƏLİ7028
HACIYEV MİRCƏMİL NURMƏMMƏD6997
ƏSGƏROVA NURCAMAL NURƏDDİN6984
ƏLİYEV CAMALƏDDİN QƏMBƏR6946
MUSTAFAYEV BƏXTİYAR MUSTAFA6888
SƏMƏDOVA GÜNƏŞ RAFİQ6859
HƏSƏNOVA İRANƏ MƏMMƏD6801
QARAYEV RƏFAEL AĞAKİŞİ6790
HÜSEYNOV SAHİB TEYMUR6615
İSMAYILOV XƏQANİ NİZAMİ6610