Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   29
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   29
Seçilmiş namizədlərin sayı :   17

ŞİRVAN BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
BABAYEV ƏFSƏLAĞA MİRASLAN10294
RƏHİMOV NİZAMİ MİRƏLİ9087
QULİYEVA SƏADƏT ƏLİSAHİB8553
KƏRİMOV ƏLİZAMİN VAHAB7900
MƏMMƏDOV ŞIXVERDİ SÜLEYMAN7050
TEYMUROV MƏHƏRRƏM ABDULRƏHİM6326
BAXIŞOVA GÜLŞƏN HAFİS6025
ABIŞOVA SAMİRƏ ƏLİ6024
MƏMMƏDOV SAHİB ABBAS5948
QASIMOVA SAMİRƏ MƏHƏRRƏM5636
HƏSƏNOV ƏLİHEYBƏT MİRZAĞA5505
HAXVERDİYEV YUSİF ƏLƏS5494
ƏLİYEV AZƏR İSMAYIL5423
NAĞIYEVA SÜRƏYƏ ƏHƏD5376
TAĞIYEV ELNUR MƏTLƏB5334
HACIYEVA XƏDİCƏ ƏSGƏRAĞA5271
NƏSİROVA RƏNA ÇAPARXAN5131