Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

44 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   3
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   3
Seçilmiş namizədlərin sayı :   11

CEYRANBATAN BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ZEYNALOV CAVANŞİR ALLAHVERDİ763
SÜLEYMANOV BULUDXAN SƏRXOŞ646
CƏFƏROV NAMİQ ARAZXAN646
ALIYEV VÜQAR ƏHMƏD616
MİRZƏYEV ZAKİR QULAMHÜSEYN605
QƏHRƏMANOVA HAFİZƏ ORUC604
HÜSEYNOV SAMİR TAHİR586
ƏLİYEV ORXAN ZAKİR576
ABBASOVA KÖNÜL ŞAHLAR575
RƏHİMOV KAMAL İBRAHİM556
GÖZƏLOV FAİQ ƏLİ531