Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   120
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   120
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

SUMQAYIT BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
BABAYEV ƏBÜLFƏZ İSMAYIL20673
İSMAYILOV ELDAR VƏKİL18903
RZAYEV KAZIM HEYDƏR18383
SƏFƏROVA PƏRVANƏ ƏLİ18284
CAVADOV ŞAHBAZ CAVAD18249
ABDULLAYEVA LEYLA ARİF18158
KƏRİMOV AKİF ABBAS18124
ƏSƏDOV SULTAN MİSİR17968
MƏMMƏDYAROVA ZEYNƏB HƏMİD17806
DƏMİROV RAFİK BALAMƏMMƏD17651
PİRQULİYEVA MƏTANƏT SƏFƏR17578
ABBASOV EMİL TOFİQ17393
SALMANOV YUSİF ZAHİD17226
NURİYEV İLQAR CƏLLAD17130
RƏHİMOV FƏXRƏDDİN AĞARƏHİM17064
ƏLİYEV ƏLİASLAN MAİR16759
MUSTAFAYEV MƏDƏT VEYSƏL16742
MƏSİMOVA NİLUFƏR MAHİR16626
HACIYEV MƏMMƏD FAİQ16474