Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   61
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   61
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

GƏNCƏ Ş.KƏPƏZ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QULİYEV TAİR ƏLƏDDİN17263
QURBANƏLİYEVA SEVDA FİRUDDİN16105
VƏLİYEV VÜQAR HÜSEYN15742
İBRAHİMOV RAMİL NATİQ15325
ƏHMƏDOV NATİQ MƏMMƏD14963
FƏTƏLİYEV BAYRAM APREL14806
QULİYEV AZAD İLYAS14503
İSGƏNDƏROV İBRAHİM VƏLİ14495
HÜSEYNZADƏ SEVİL İLYAS14292
ƏLİYEVA GÜLXANIM VƏLİ14209
MƏMMƏDOV ELŞAD TOFİQ14192
ƏLİYEV VÜSAL MƏHMƏD14160
ƏHMƏDOV QƏZƏNFƏR İSLAM13817
MİRZƏYEVA YEGANƏ VALƏDDİN13734
ZEYNALOV ZƏFƏR ŞUMŞAD13610
TAĞIYEV ANAR QURBAN13252
HACIYEV ZAHİR ZAHİD13204
HƏSƏNOV ELŞƏN ÇİNCİZ13076
QOCAYEV NURƏDDİN SƏYYAD12530