Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   49
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   49
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

GƏNCƏ Ş.NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ƏHMƏDOV FAİQ QƏLƏNDƏR13258
HƏMZƏYEVA ARZU İBRAHİM13214
ƏLİZADƏ MƏLEYKƏ CƏMŞİD12661
ƏLİYEV FİKRƏT FƏXRƏDDİN12562
MƏMMƏDOV NATİQ HƏMİD12346
ORUCOV RAMİL MAYIL12019
SULTANOV FƏHRAD TAHİR11960
HACIYEV ƏLİ NƏRİMAN11192
XƏLİLOVA AKİFƏ ÇİNGİZ11165
ZEYNALOV MİKAYIL ZAKİR10994
ƏLİYEV AMİN ALLAHVERDİ10666
BAYRAMOVA QÖNÇƏ İKRAM10599
ƏLİYEV NAZİM ABUZƏR10584
ORUCOV BƏXTİYAR ƏBÜLFƏZ10551
HACIYEV SƏNAN ZAHİD10499
TAĞIYEV RASİM MUSTAFA10338
ƏLİYEVA LEYLA TOFİQ10059
MƏMMƏDOV ELMAN TOFİQ9524
SƏFƏROVA PƏRVİN SƏFƏRƏLİ9436