Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   124
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   123
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ƏHMƏDOV ORXAN ƏLİ27751
ABBASOVA KÖNÜL SÜLEYMAN27232
ƏLİYEV ƏLİYAR MƏCİD27079
BEHBUDOVA RAYYƏ ƏBİL26678
ŞİRMƏMMƏDOV FİZULİ RƏHİM26626
ABDULLAYEVA SƏBİNƏ HİDAYƏT26597
FƏRƏCOV ƏDALƏT NURULLA26561
HACIYEVA NƏRMİNƏ ASLAN26507
ƏHMƏDOV VAHİD RAMAZAN26432
NƏCƏFOV MAQSUD AĞAQULU26375
ZEYNİYEV SƏNAN NOVRUZ26120
RƏCƏBOV ŞƏMSƏDDİN RƏCƏB25732
HƏTƏMOV TOFİQ KAMİL25561
MİRZƏYEV ELBRUS NƏBİ25501
RZAYEV ANAR NƏSİR25460
RZAYEV KƏNAN ƏFQAN OĞLU24667
MƏMMƏDOV RÖVŞƏN SƏMƏRQƏND24385
MƏMMƏDOV QƏŞƏM QURBAN23730
HƏSƏNOV MƏHƏRRƏM İSRAİL22556