Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   6
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   6
Seçilmiş namizədlərin sayı :   11

ƏHMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QULİYEV PƏRVİZ CƏFƏR1932
RƏFİZADƏ MƏHMƏDƏLİ MÜSLÜM1844
SƏTTAROVA CEYRAN DÖVLƏT1766
XƏLİLOV BAYRAM HƏSƏN1723
QURBANOVA QƏNİRƏ ƏHMƏDALI1682
PAŞAYEVA RƏQSANƏ İQBAL1634
QƏDİROV ELVİN ƏVƏZ1596
İSRAFİLBƏYLİ SVETLANA NURMƏMMƏD1563
MƏMMƏDOV RUFAN RİZVAN1467
CÜMŞÜDOVA SÜDABƏ SƏFƏR1449
BALAYEV AYDIN VAQİF1417