Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   14
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   14
Seçilmiş namizədlərin sayı :   15

ƏMİRCAN BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
MƏMMƏDOVA SƏFİYYƏ QULAM3680
BÜNYADOVA FƏRİDƏ KƏRİM3570
MƏMMƏDOV ŞAHBƏDDİN ƏLİ3454
MUXTAROV ORXAN MÜBARİZ3349
ƏLİYEV TOFİQ İSMAYIL3311
ƏHMƏDOV YADİGAR İDRİS3238
QƏNBƏROVA KƏMALƏ CƏLAL3232
İMANOVA İRİNA İMANOVNA3219
TAHİROV ANAR NİŞAT3063
ƏZİMOV LƏTİF ABDİL3034
RZAYEV MAHİR AKİF3024
MUSTAFAYEV AYXAN FƏXRƏDDİN3006
ZEYNALOVA NELLİ MİRZƏ2980
XƏLİLOV RAHİB NAMİQ2793
VƏLİYEV ELNUR ƏLİ2792