Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   33
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   33
Seçilmiş namizədlərin sayı :   17

QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
NƏCƏFOV İXDİYAR AĞAQULU7583
BALAYEV QƏDİR ƏLİ7511
HÜSEYNOV HİKMƏT İSFƏNDİYAR7395
XƏLİLOVA LYUDMİLA QOCAYEVNA7372
MİRZƏLİYEV ELDAR AYDIN7343
BAĞIROVA AYGÜN RZA7085
HƏSƏNOV ZAHİD ZAKİR6965
MURADZADƏ TARYEL SEVİNDİK6861
MƏHƏRRƏMOV ANAR SABİR6821
İSMAYILOV YUSİF CƏLAL6796
YUSİFZADƏ ŞƏHLA NATİQ6367
HƏMZƏYEVA XALİDƏ HƏMZƏ6073
ƏSKƏROV VAQİF QURBAN5950
İSMAYILOVA ŞƏRQİYYƏ ƏLİ5719
MİRZƏYOV ƏVƏZ RƏSUL5704
İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR5570
MƏMMƏDOV TAHİR İLYAS5527