Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   17
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   17
Seçilmiş namizədlərin sayı :   15

HÖVSAN BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ƏLİYEVA GÜLŞƏN FİRUDİN4474
ƏLİYEV SƏNAN İSLAM4199
EYVAZOV YAŞAR ƏHMƏDXAN4189
XƏLİLOV ELBURUS MƏMMƏD4129
AŞUROV YUSİF MÖNSÜM4086
ƏLİYEV ANAR MİRZƏXAN4068
ƏHMƏDOV İBADULLA İMRAN4027
QARAYEVA DARÇIN MƏMMƏD4014
TALIBOVA NƏRGİZ ƏSƏD4001
ASLANOV ARİF ÇİNGİZ3989
MƏMMƏDLİ RAMİZ İBRAHİM3866
HƏŞİMOV HEYDƏR SÜLEYMAN3840
PAŞAYEV VAQİF BAYRAM3827
QƏHRƏMANOVA VƏFA ŞABƏDDİN3805
MƏMMƏDOV ÜLVİ RAFAEL3767