Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   4
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   4
Seçilmiş namizədlərin sayı :   11

BİLGƏH BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QULİYEV DAVUD ƏLİƏKBƏR943
SALAHZADƏ QALİB ASLAN899
QULİYEV RASİM BABA809
ƏLİYEV QƏNDƏLİ AŞUR776
RÜSTƏMOV FAZİL MUSA734
ASLANOV AĞARƏZİ AĞASƏFƏR728
NƏZƏROV CƏSAİL BOYLİ551
RƏHİMOVA LAÇIN KAZIM535
SALMANOVA NƏZAKƏT MÜZƏFFƏR516
NƏZƏRƏLİYEV RƏŞAD İDRİS508
ƏMİRASLANOVA YEGANƏ SƏFTƏR369