Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   5
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   5
Seçilmiş namizədlərin sayı :   13

BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
NOVRUZOV MƏLİK ƏJDƏR GÜL ƏJDƏR997
ƏLİYEVA MİNƏVƏR MƏMMƏD909
XANMİRZƏYEV ƏKRƏM HÜSEYN RZA902
ƏLİYEV QULAM SABİR898
YAMİNOV YUSİF SABİT872
HÜSEYNOV ƏKBƏR İBRAHİM851
ƏLİYEV İSLAM AĞA MUSA850
ƏLİYEV CEYHUN RÜSTƏMBƏY841
ƏZİMOVA SURAYƏ AĞAFAMİL823
QƏDİMOVA ZEYNƏB ELXAN821
VƏLİYEV ƏLİHƏSƏN HÜSEYNVERDİ813
MƏMMƏDOV AĞAVERDİ FƏRHAD793
QASIMOVA SƏDAQƏT ŞAHBALA785