Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   32
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   32
Seçilmiş namizədlərin sayı :   17

BAKIXANOV BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
MƏMMƏDOVA ƏNTİQƏ HACI8661
ƏSƏDOV NADİR HƏSƏN7946
EMİNOVA XƏDİCƏ ŞÜKÜR7207
ƏLMƏDƏTOV BƏHRUZ NURƏHMƏD7009
QULİYEV HÜSEYN NADİRQULU6502
EYVAZOV ELÇİN TƏHMƏZ6353
SEYİDOV ŞAHİN MİR ƏZİZ6221
QURBANOV ZAHİD HƏSƏN6190
NƏSİBOV RAMİS PAŞA5845
ƏLİYEVA KÖNÜL HƏSƏN5590
MEHDİYEV NAZİR ƏVƏZ5470
AĞAKİŞİYEV İLYAS EYVAZ4557
ASLANOVA ALİDƏ MİKAYIL4402
BAĞIROV AZAD HƏSƏN4256
MƏMMƏDOVA ELYURA SƏMƏD3869
İSMAYILOV HİKMƏT ZAHİD3668
ƏLİ-ZADƏ ARZUXAN BAXŞƏLİ3577