Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   65
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   65
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QULİYEV VÜQAR HƏSƏN17768
QULİYEV BƏYLƏR ABBASQULU17055
TARQULİYEV VÜQAR CƏFƏR16345
QULAMOVA MƏRYAM ELXAN15959
MAHMUDOV SABİT İSRAFİL15563
RƏHİMOV HEYDƏR MİKAYIL15267
NƏZƏROV ZAUR RZA14704
SEYİDOV MİRKAMAL MİRHƏSƏN14642
QULİYEV İLQAR QƏNCƏLİ14505
QASIMOV ÇİNGİZ ƏLİ14257
HƏSƏNOV MÜBARİZ İMRAN14204
BİLALOVA İRADƏ AYDIN14173
VƏLİYEV ƏFQAN NƏBİ14022
SADIQOV ANAR VƏLİ13917
ALAVERƏNOVA GÜLLƏR ALABAZ13745
HÜSEYNOVA FİRUZƏ NƏRİMAN13648
QAFAROVA FƏRİDƏ MUXTAR13606
NOVRUZOVA XƏYALƏ AKİF13561
YUSİFOVA AYAN XƏYAL13177