Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   15
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   15
Seçilmiş namizədlərin sayı :   13

KEŞLƏ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
CƏFƏROV RİZVAN MUSA4703
ABDULLAYEV NATİQ QÜDRƏT4512
BAFADAROV ƏLƏMDAR ZEYNAL4498
ŞİRİNOV ELDAR BƏHLUL4312
NƏCƏFOV TOFİQ SADIX4240
HƏSƏNOVA İRADƏ NƏSİRULLA4178
İSMAYILOV KİRMAN SABİR4035
ZEYNALOVA MƏLAHƏT MƏHƏRRƏM4033
ƏLİYEV RUSLAN AKİF3840
QƏDİMLİ KAMRAN KİRMAN3821
ƏLİYEV ANAR SALMAN3561
ƏHMƏDOV RÜFƏT MAİL3451
SÜLEYMANOVA RƏFİQƏ MÜZƏFFƏR3353