Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   78
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   78
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

NƏSİMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ABBASOV NATİQ ZAHİD14335
HACIYEV RAHİB SƏFƏRALI13707
DAŞDƏMİROV AKİF XIDIR13624
ƏLİYEV MİRNAZİR MİRYUSİF13541
ABDULLAYEVA GÜLNARƏ BƏŞİR13530
MEHDİYEV İSA AYDİN13491
HƏMİDOV SAMİR MÜRSƏL13471
XUDAFİRİMOVA AYTƏKİN TAPDİQ13436
QURBANOV ASİF ƏSƏD13414
ƏLİYEV LOĞMAN MİRZƏ13321
MUSAYEV MAYİS GÜLƏHMƏD13258
PAŞAYEVA ALMARA QİYAS13223
FƏRƏCOV ZÜLFÜQAR HƏSƏN13205
NƏBİYEV TEYMUR BƏHMAN13179
İSMAYİLOVA NAİLƏ İSRAFİL13172
NOVRUZOV MƏMMƏDƏLİ DÜNYAMALI13166
MƏMMƏDOV ARZU UMUD13089
ORUCOVA ELMİRA MƏMMƏD12972
MƏMMƏDZADƏ RƏHİMƏXANIM RZABALA12852