Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   79
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   79
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

NƏRİMANOV BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QƏMBƏROV XANOĞLAN MƏHƏMMƏDƏLİ17476
TAĞIYEV TƏMRAZ TAĞI13052
VƏLİYEV AKİF MƏMMƏD12945
QARAYEVA İRADƏ KAZIM12919
ABBASOV ƏMİR ZALIX12891
ƏSƏDOV NİYAZİ İSA12746
ƏLİYEVA SAMİRƏ FƏRRUX12746
AĞAYEV ADİL AĞAQULU12688
İBADOV FİRDOVSİ BƏYBABA12613
HƏSƏNOV ƏLİYAR XANOĞLAN12463
NAĞIYEVA MÜJGAN TAĞI12380
MƏMMƏDOVA NURİYYƏ ASLAN12353
BAYRAMOVA ZİYAFƏT YUSİF12348
MƏMMƏDOV SƏYYAT HÜSEYN12254
NƏZƏRƏLİYEV AKİF TOFİQ12039
SEYİDOV MEHMAN SABİR12021
RƏHİMOV YAŞAR SURXAY11965
NƏZƏROV AYNUR MƏMMƏD11784
RZAYEV NİZAMİ ALMİRZƏ11371