Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   103
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   103
Seçilmiş namizədlərin sayı :   19

YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
ƏKBƏRLİ ƏLİ ZEYNİ20706
QULİYEVA SAMİRƏ ORUC QULU19387
MURADOV VİDADİ ƏLİAĞA18592
ƏHMƏDBƏYLİ MİRZƏAĞA FİRUZ18443
CƏFƏROV ZAKİR RAMAZAN18143
ƏHMƏDOV ƏMİRBƏY SƏYYAF17555
ƏSGƏROV VÜQAR MƏMMƏD16932
İSMAYILOV VASİF SULTAN16755
TALIBOVA CƏMİLƏ MƏMMƏDAĞA16457
SƏDRƏDDİNOV QALİB SABİR16246
QULİYEV ELDAR SÜLEYMAN16048
MURADOV PƏRVİZ ŞAHNƏZƏR15732
RZAYEV EMİL RƏFAİL15538
ƏHMƏDOV HABİL NİYMƏT15237
İBRAHİMOVA CEYRAN ƏLİ ƏFSƏR14786
QULİYEVA GÜLNAR MİKAYIL13991
ƏLİYEV RAMİL ÇİNGİZ13720
HÜSEYNOVA XATİRƏ MAİL13179
BEYBUTOV NAZİM RƏHİM12672