Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

14 SAYLI ƏZİZBƏYOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   10
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   10
Seçilmiş namizədlərin sayı :   13

ŞÜVƏLAN BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
İSLAMOV İLHAM GÜLAĞA2612
XƏLƏFLİ SƏYYARƏ HÜSEYN2405
CABBAROV BƏHRAM CƏLAL2331
HÜSEYNOV SƏFƏRAĞA SABİR2209
XƏLİLOV MƏMMƏD NİZAMİ2173
ALLAHVERDİYEV RAKİF NƏHMƏT2098
AĞAYEV MƏMMƏDQULU ŞƏRİF2026
İSMAYILOVA SƏDAQƏT AĞAGÜL1991
MURADOV NİYAZİ ƏLİHEYDƏR1914
MİRZƏYEV ƏLİHEYDƏR SABİR1862
SALAHOV RÖVŞƏN RUHULLA1817
VƏLİYEV VİDADİ HƏSƏNBALA1785
NOVRUZOV MAHİR OQTAY1768