Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   2
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   2
Seçilmiş namizədlərin sayı :   9

İKİNCİ BİLƏCİK BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QƏDİROV BAYRAM HƏŞİM361
HACIYEV CALAL CAMAL271
SƏMƏDOV HƏZRƏT ƏYYUB264
MƏMMƏDOVA SARA ƏHMƏDİYYƏ246
XASIYEV XALİS MUSAXAN246
QƏDİROV SƏXAVƏT RASİM241
ABBASOV SADƏDDİN İSA236
HƏSƏNOVA TAHİRƏ MƏMMƏDƏLİ213
ƏBDÜRƏHİMOV ŞAKİR SUCƏDDİN210