Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   30
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   30
Seçilmiş namizədlərin sayı :   17

ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
CƏFƏROV FİKRƏT NEYMƏT6177
ABDULHƏMİDOV ARZU ƏHMƏD5762
SALAMOVA GÜLNAZ MUSTAFA5599
ABBASOV ABİD MİRCAVAD5230
AXUNDOV ABDULƏLİ LÜTVƏLİ5101
İSMAYILLI CAVAD MƏMMƏD4782
ƏLİŞANBƏYLİ SAHİB ƏLƏKBƏR4770
MƏMMƏDOV NAZİM TACƏDDİN4715
XASMƏMMƏDOV VÜSAL NATİQ4702
NURİYEV ETİBAR MƏSİM4684
MUSAYEV RƏFAEL MƏCİD4643
HÜSEYNOVA AYNUR NAMİQ4603
HÜMMƏTOVA ELNARƏ ƏLİHEYDƏR4562
BAĞIROV ƏBÜLFƏZ ƏNVƏR4545
ƏJDƏROV MƏMMƏDİYƏ QƏNBƏR4496
MUSTAFAYEV QOŞQAR ASİM4492
MUSTAFAYEV MƏHƏMMƏD HƏTƏM4471