Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   4
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   4
Seçilmiş namizədlərin sayı :   11

ÇAYLI BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
KOSAYEV VƏLİ VAHİD1238
ƏKBƏROV VÜSAL YASİN1104
ŞAHQULUYEV HAMLET ZAHİD1054
XOMAYEVA İLHAMƏ MİRZƏ1034
MƏMMƏDOV İMAMVERDİ ALLAHVERDİ1015
QOCAYEV ANAR QƏZƏNFƏR946
ALLAHVERDİYEV ƏFQAN RAUF902
İSMAYILOVA ÇƏMƏNGÜL SƏHRAB857
ƏHMƏDOVA QİYAFƏT İSGƏNDƏR807
NAĞIYEVA SOLMAZ MİKAYIL679
MUSTAFAYEV ANAR NÜRƏDDİN572