Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr


Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  36  38  39  40  41  42  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  119 

10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ SEÇKİ DAİRƏSİNİN BƏLƏDİYYƏLƏRİ

Bələdiyyəni seçin :
Məntəqələrinin sayı :   22
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı :   22
Seçilmiş namizədlərin sayı :   15

BİLƏCƏRİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SEÇİLMİŞ NAMİZƏDLƏRİ

NAMİZƏDİN SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
XƏLİLOV İLHAM MƏMMƏD5735
NAĞDƏLİYEV SAHİB SƏFƏR5377
ABBASOV MUSTAFA HACI5362
ƏMİRBƏYOVA VƏZİFƏ ƏLİDİN5355
İSGƏNDƏROV NAZİR HÜSEYN5315
BƏDƏLOV ORXAN AZAD5307
CƏLİLOVA FİDAN RASİM5248
ƏLİYEV ELYAZ HƏSƏN5225
MUSTAFAYEV ANAR MUSTAFA5222
MƏMMƏDOV ŞAHİN SƏYYAD5213
TAĞIYEV AMİL SABİR5186
RZAYEVA AYNURƏ MİRZƏ5173
ŞARONOVA İRİNA ALEKSANDROVNA5139
QƏNİYEV ŞÜKÜR MEHDİ5123
HÜSEYNOV NİZAMİ QULAM5060