Seçicilərin fəallığı    |   Yekun nəticələr
Hesabat saatları üzrə məlumatlar

Seçki dairəsinin adıSeçici sayıMəntəqə sayı10:0012:0015:0017:0019:00
1 SAYLI ŞƏRUR - SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 34399356501
( 18.90%)
10732
( 31.20%)
19986
( 58.10%)
24045
( 69.90%)
26418
( 76.80%)
2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ 37253537152
( 19.20%)
12442
( 33.40%)
22128
( 59.40%)
25481
( 68.40%)
28284
( 75.92%)
3 SAYLI BABƏK - KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39643507373
( 18.60%)
12785
( 32.25%)
23236
( 58.61%)
27409
( 69.14%)
29852
( 75.30%)
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 42257378494
( 20.10%)
14029
( 33.20%)
25227
( 59.70%)
29664
( 70.20%)
32145
( 76.07%)
5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 28702455051
( 17.60%)
9012
( 31.40%)
16532
( 57.60%)
19890
( 69.30%)
21584
( 75.20%)
6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ 33928426480
( 19.10%)
12360
( 36.43%)
19983
( 58.90%)
23546
( 69.40%)
25718
( 75.80%)
7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ 32782546163
( 18.80%)
10654
( 32.50%)
18948
( 57.80%)
22587
( 68.90%)
24980
( 76.20%)
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39394344731
( 12.01%)
14872
( 37.75%)
20202
( 51.28%)
23487
( 59.62%)
26032
( 66.08%)
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41411335756
( 13.90%)
15578
( 37.62%)
21575
( 52.10%)
24142
( 58.30%)
27500
( 66.41%)
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNC& SEÇKİ DAİRƏSİ 45987367505
( 16.32%)
17218
( 37.44%)
23551
( 51.21%)
27315
( 59.40%)
30679
( 66.71%)
11 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ 43827395298
( 12.09%)
13496
( 30.79%)
23010
( 52.50%)
27868
( 63.59%)
30210
( 68.93%)
12 SAYLI QARADAĞ-BİNƏQƏDİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ 45546376089
( 13.37%)
14294
( 31.38%)
23216
( 50.97%)
27673
( 60.76%)
30435
( 66.82%)
13 SAYLI ƏZİZBƏYOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40907386208
( 15.18%)
12680
( 31.00%)
20787
( 50.82%)
25118
( 61.40%)
27713
( 67.75%)
14 SAYLI ƏZİZBƏYOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45651378080
( 17.70%)
16099
( 35.27%)
27091
( 59.34%)
31892
( 69.86%)
34477
( 75.52%)
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 46955456947
( 14.80%)
12471
( 26.56%)
20047
( 42.69%)
27375
( 58.30%)
32176
( 68.53%)
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 47816426769
( 14.16%)
13919
( 29.11%)
22248
( 46.53%)
28307
( 59.20%)
33941
( 70.98%)
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 47766456437
( 13.48%)
13756
( 28.80%)
22593
( 47.30%)
26411
( 55.29%)
30175
( 63.17%)
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45811355137
( 11.21%)
12549
( 27.39%)
20417
( 44.57%)
25683
( 56.06%)
30092
( 65.69%)
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39744303665
( 9.22%)
9912
( 24.94%)
14799
( 37.24%)
21100
( 53.09%)
26219
( 65.97%)
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40219333751
( 9.33%)
10161
( 25.26%)
15006
( 37.31%)
20644
( 51.33%)
26222
( 65.20%)
21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38103295704
( 14.97%)
12097
( 31.75%)
19405
( 50.93%)
21910
( 57.50%)
23170
( 60.81%)
22 SAYLI NƏSİMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41939366423
( 15.32%)
12776
( 30.46%)
18951
( 45.19%)
22543
( 53.75%)
23828
( 56.82%)
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 37994325209
( 13.71%)
9820
( 25.85%)
16527
( 43.50%)
19989
( 52.61%)
22056
( 58.05%)
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41119334829
( 11.74%)
11558
( 28.11%)
19895
( 48.38%)
24221
( 58.90%)
27065
( 65.82%)
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39779314833
( 12.15%)
10860
( 27.30%)
19681
( 49.48%)
23515
( 59.11%)
26522
( 66.67%)
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38087273256
( 8.55%)
8714
( 22.88%)
17878
( 46.94%)
19562
( 51.36%)
21353
( 56.06%)
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 46057346887
( 14.95%)
13412
( 29.12%)
22313
( 48.45%)
25646
( 55.68%)
27208
( 59.07%)
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 46986335956
( 12.68%)
13234
( 28.17%)
21095
( 44.90%)
24659
( 52.48%)
26722
( 56.87%)
29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ 45135465193
( 11.51%)
11869
( 26.30%)
20271
( 44.91%)
24280
( 53.79%)
30590
( 67.77%)
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 32184253564
( 11.07%)
10356
( 32.18%)
14120
( 43.87%)
18714
( 58.15%)
21459
( 66.68%)
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 37896293384
( 8.93%)
7323
( 19.32%)
13630
( 35.97%)
18439
( 48.66%)
23183
( 61.18%)
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 36351295226
( 14.38%)
9722
( 26.74%)
18895
( 51.98%)
22289
( 61.32%)
25369
( 69.79%)
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 42008344291
( 10.21%)
8700
( 20.71%)
21648
( 51.53%)
25821
( 61.47%)
29479
( 70.17%)
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41406334970
( 12.00%)
14079
( 34.00%)
21654
( 52.30%)
24019
( 58.01%)
26584
( 64.20%)
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 40578293784
( 9.33%)
9971
( 24.57%)
20913
( 51.54%)
24031
( 59.22%)
26479
( 65.25%)
36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 42659384581
( 10.74%)
11186
( 26.22%)
23778
( 55.74%)
24842
( 58.23%)
28437
( 66.66%)
37 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 30989245020
( 16.20%)
10274
( 33.15%)
15834
( 51.10%)
19283
( 62.23%)
21975
( 70.91%)
38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 34522264190
( 12.14%)
9913
( 28.72%)
17122
( 49.60%)
20386
( 59.05%)
23931
( 69.32%)
39 SAYLI KƏPƏZ BİRİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 39274316896
( 17.56%)
13217
( 33.65%)
20371
( 51.87%)
23698
( 60.34%)
28109
( 71.57%)
40 SAYLI KƏPƏZ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ 43969315348
( 12.16%)
15250
( 34.68%)
22919
( 52.13%)
28063
( 63.82%)
30963
( 70.42%)
41 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44674397029
( 15.73%)
14594
( 32.67%)
20269
( 45.37%)
24243
( 54.27%)
27922
( 62.50%)
42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 41759386749
( 16.16%)
13530
( 32.40%)
18778
( 44.97%)
23164
( 55.47%)
27211
( 65.16%)
43 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ 49193387754
( 15.76%)
15715
( 31.95%)
21591
( 43.89%)
25831
( 52.51%)
29081
( 59.12%)
44 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 48302357308
( 15.13%)
14216
( 29.43%)
22245
( 46.05%)
27550
( 57.04%)
31652
( 65.53%)
45 SAYLI ABŞERON SEÇKİ DAİRƏSİ 51536417795
( 15.13%)
15702
( 30.47%)
27393
( 53.15%)
35188
( 68.28%)
39119
( 75.91%)
46 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ 37237304188
( 11.25%)
11894
( 31.94%)
19440
( 52.21%)
23162
( 62.20%)
26191
( 70.34%)
47 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 35164305500
( 15.64%)
11607
( 33.01%)
17174
( 48.84%)
21359
( 60.74%)
24389
( 69.36%)
48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ 32809314874
( 14.86%)
11458
( 34.92%)
17015
( 51.86%)
21543
( 65.66%)
22005
( 67.07%)
49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ 37156395480
( 14.75%)
12142
( 32.68%)
21059
( 56.68%)
25310
( 68.12%)
28262
( 76.06%)
50 SAYLI QOBUSTAN-XIZI-QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 32225604977
( 15.44%)
11205
( 34.77%)
18214
( 56.52%)
22610
( 70.16%)
25305
( 78.53%)
51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 42649597697
( 18.05%)
16884
( 39.59%)
24276
( 56.92%)
28893
( 67.75%)
34430
( 80.73%)
52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ 43530707140
( 16.40%)
15613
( 35.87%)
25911
( 59.52%)
31038
( 71.30%)
34924
( 80.23%)
53 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ 38475596047
( 15.72%)
13227
( 34.38%)
20847
( 54.18%)
26740
( 69.50%)
29730
( 77.27%)
54 SAYLI DƏVƏÇİ-SİYƏZƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 47256686362
( 13.46%)
14548
( 30.79%)
25766
( 54.52%)
31114
( 65.84%)
34261
( 72.50%)
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 41496386795
( 16.38%)
15806
( 38.09%)
24253
( 58.45%)
29821
( 71.86%)
32030
( 77.19%)
56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 43042436595
( 15.32%)
15709
( 36.50%)
24401
( 56.69%)
29760
( 69.14%)
32080
( 74.53%)
57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 43634456369
( 14.60%)
15430
( 35.36%)
24067
( 55.16%)
28664
( 65.69%)
30295
( 69.43%)
58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 38657444348
( 11.25%)
12235
( 31.65%)
20374
( 52.70%)
25536
( 66.06%)
27155
( 70.25%)
59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ 36758365040
( 13.71%)
11269
( 30.66%)
18957
( 51.57%)
24245
( 65.96%)
26023
( 70.80%)
60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 38698426019
( 15.55%)
15391
( 39.77%)
22352
( 57.76%)
27429
( 70.88%)
28847
( 74.54%)
61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ 38851376070
( 15.62%)
12897
( 33.20%)
21485
( 55.30%)
26460
( 68.11%)
28794
( 74.11%)
62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ 36865355707
( 15.48%)
11963
( 32.45%)
20158
( 54.68%)
24920
( 67.60%)
26849
( 72.83%)
63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 40374366420
( 15.90%)
14855
( 36.79%)
23049
( 57.09%)
25779
( 63.85%)
28461
( 70.49%)
64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 38603416041
( 15.65%)
13401
( 34.71%)
21354
( 55.32%)
23954
( 62.05%)
27282
( 70.67%)
65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ 32100475016
( 15.63%)
11214
( 34.93%)
17997
( 56.07%)
21326
( 66.44%)
23093
( 71.94%)
66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 40815416026
( 14.76%)
13102
( 32.10%)
20877
( 51.15%)
28189
( 69.07%)
30105
( 73.76%)
67 SAYLI CƏLİLABAD SEÇKİ DAİRƏSİ 35109335869
( 16.72%)
12044
( 34.30%)
19435
( 55.36%)
24190
( 68.90%)
26513
( 75.52%)
68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 37322336385
( 17.11%)
13228
( 35.44%)
21236
( 56.90%)
25341
( 67.90%)
27852
( 74.63%)
69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ 39764375514
( 13.87%)
11855
( 29.81%)
20271
( 50.98%)
26766
( 67.31%)
30136
( 75.79%)
70 SAYLI MASALLI ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 36285425407
( 14.90%)
11858
( 32.68%)
22845
( 62.96%)
24625
( 67.87%)
26932
( 74.22%)
71 SAYLI MASALLI KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 32942345532
( 16.79%)
11757
( 35.69%)
20759
( 63.02%)
22203
( 67.40%)
24704
( 74.99%)
72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 34567823567
( 10.32%)
11470
( 33.18%)
19191
( 55.52%)
23494
( 67.97%)
26163
( 75.69%)
73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 34315283467
( 10.10%)
8440
( 24.60%)
16794
( 48.94%)
21823
( 63.60%)
24733
( 72.08%)
74 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 30530374371
( 14.32%)
9240
( 30.27%)
17321
( 56.73%)
22476
( 73.62%)
23980
( 78.55%)
75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ 37532415076
( 13.52%)
12999
( 34.63%)
20519
( 54.67%)
26490
( 70.58%)
30445
( 81.12%)
76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 29977384081
( 13.61%)
9195
( 30.67%)
15560
( 51.91%)
19805
( 66.07%)
22971
( 76.63%)
77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ 38560505881
( 15.25%)
12631
( 32.76%)
19298
( 50.05%)
25473
( 66.06%)
30496
( 79.09%)
78 SAYLI LERİK-LƏNKƏRAN SEÇKİ DAİRƏSİ 312051104597
( 14.73%)
9663
( 30.97%)
15904
( 50.97%)
20506
( 65.71%)
24021
( 76.98%)
79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ 34726395139
( 14.80%)
11598
( 33.40%)
18821
( 54.20%)
23371
( 67.30%)
25037
( 72.10%)
80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 36223445183
( 14.31%)
12322
( 34.02%)
20177
( 55.70%)
24729
( 68.27%)
26327
( 72.68%)
81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ 44825507831
( 17.47%)
13840
( 30.88%)
21345
( 47.62%)
29467
( 65.74%)
34474
( 76.91%)
82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 39294446545
( 16.66%)
14006
( 35.64%)
23851
( 60.70%)
28830
( 73.37%)
30724
( 78.19%)
83 SAYLI AĞCABƏDİ-AĞDAM SEÇKİ DAİRƏSİ 31739445446
( 17.16%)
11596
( 36.54%)
19836
( 62.50%)
23483
( 73.99%)
25130
( 79.18%)
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ 45615718383
( 18.38%)
16173
( 35.46%)
23947
( 52.50%)
29724
( 65.16%)
32457
( 71.15%)
85 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ 39736635736
( 14.44%)
13716
( 34.52%)
22347
( 56.24%)
25949
( 65.30%)
29450
( 74.11%)
86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 39471646226
( 15.77%)
13116
( 33.23%)
21227
( 53.78%)
25308
( 64.12%)
27855
( 70.57%)
87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ 37840635781
( 15.28%)
13029
( 34.43%)
21309
( 56.31%)
25204
( 66.61%)
28026
( 74.06%)
88 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ 37643385179
( 13.76%)
14271
( 37.91%)
20703
( 55.00%)
24647
( 65.48%)
26396
( 70.12%)
89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 37130343928
( 10.58%)
11871
( 31.97%)
19793
( 53.31%)
23669
( 63.75%)
26054
( 70.17%)
90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ 38900404847
( 12.46%)
13809
( 35.50%)
21708
( 55.80%)
25185
( 64.74%)
27403
( 70.44%)
91 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 37158385258
( 14.15%)
12646
( 34.03%)
18710
( 50.35%)
23345
( 62.83%)
26049
( 70.10%)
92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ 36992484550
( 12.30%)
11534
( 31.18%)
19050
( 51.50%)
23714
( 64.11%)
26561
( 71.80%)
93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 41585526045
( 14.54%)
12971
( 31.19%)
19465
( 46.81%)
27996
( 67.32%)
30688
( 73.80%)
94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 42753546073
( 14.20%)
13238
( 30.96%)
19538
( 45.70%)
28731
( 67.20%)
30751
( 71.93%)
95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 38424394881
( 12.70%)
12126
( 31.56%)
19050
( 49.58%)
25201
( 65.59%)
28112
( 73.16%)
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ 38722465606
( 14.48%)
13149
( 33.96%)
20976
( 54.17%)
26286
( 67.88%)
29000
( 74.89%)
97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 30022464451
( 14.83%)
10465
( 34.86%)
15943
( 53.10%)
19612
( 65.33%)
22488
( 74.91%)
98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 32967355327
( 16.16%)
11244
( 34.11%)
16516
( 50.10%)
21025
( 63.78%)
23476
( 71.21%)
99 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 36059376598
( 18.30%)
14179
( 39.32%)
19984
( 55.42%)
25835
( 71.65%)
28827
( 79.94%)
100 SAYLI ŞƏMKİR-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 32494415305
( 16.33%)
10856
( 33.41%)
16641
( 51.21%)
21371
( 65.77%)
23450
( 72.17%)
101 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 41671816493
( 15.58%)
13834
( 33.20%)
23111
( 55.46%)
27620
( 66.28%)
31210
( 74.90%)
102 SAYLI SAMUX- ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ 39408496759
( 17.15%)
13491
( 34.23%)
22516
( 57.14%)
27876
( 70.74%)
30629
( 77.72%)
103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ 37809395293
( 14.00%)
12742
( 33.70%)
20303
( 53.70%)
24084
( 63.70%)
25956
( 68.65%)
104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 39217585474
( 13.96%)
12795
( 32.63%)
21341
( 54.42%)
25473
( 64.95%)
27577
( 70.32%)
105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ 43540445472
( 12.57%)
13763
( 31.61%)
21649
( 49.72%)
28910
( 66.40%)
29169
( 66.99%)
106 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 41962366056
( 14.43%)
13607
( 32.43%)
22195
( 52.89%)
27971
( 66.66%)
29862
( 71.16%)
107 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ 43499387717
( 17.74%)
15038
( 34.57%)
24094
( 55.39%)
29078
( 66.85%)
33084
( 76.06%)
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ 40714395673
( 13.93%)
13693
( 33.63%)
21072
( 51.76%)
26955
( 66.21%)
28102
( 69.02%)
109 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 37683355464
( 14.50%)
12100
( 32.11%)
21196
( 56.25%)
26564
( 70.49%)
27738
( 73.61%)
110 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ 43005426371
( 14.81%)
16127
( 37.50%)
24943
( 58.00%)
29888
( 69.50%)
32598
( 75.80%)
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ 41052405955
( 14.51%)
14716
( 35.85%)
23443
( 57.11%)
29006
( 70.66%)
30580
( 74.49%)
112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ 38314545656
( 14.76%)
13399
( 34.97%)
21458
( 56.01%)
27768
( 72.47%)
29441
( 76.84%)
113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 35488275865
( 16.53%)
11198
( 31.55%)
18187
( 51.25%)
22998
( 64.81%)
24930
( 70.25%)
114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNC SEÇKİ DAİRƏSİ 34808415313
( 15.26%)
10940
( 31.43%)
17751
( 51.00%)
22071
( 63.41%)
24726
( 71.04%)
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ 33910426148
( 18.13%)
11553
( 34.07%)
18892
( 55.71%)
22969
( 67.74%)
25114
( 74.06%)
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 40155495489
( 13.67%)
14088
( 35.08%)
23757
( 59.16%)
28321
( 70.53%)
29502
( 73.47%)
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 41613575705
( 13.71%)
14914
( 35.84%)
23025
( 55.33%)
27906
( 67.06%)
29468
( 70.81%)
118 SAYLI AĞDAM ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 36712449947
( 27.09%)
12773
( 34.79%)
18942
( 51.60%)
23469
( 63.93%)
26768
( 72.91%)
119 SAYLI AĞDAM KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ 46045496471
( 14.05%)
16349
( 35.51%)
23482
( 51.00%)
27910
( 60.61%)
32679
( 70.97%)
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ 40128705981
( 14.90%)
12359
( 30.80%)
21917
( 54.62%)
27198
( 67.78%)
28561
( 71.17%)
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ 412741007104
( 17.21%)
14396
( 34.88%)
22882
( 55.44%)
28952
( 70.15%)
31621
( 76.61%)
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ 44579538
( 12.07%)
1360
( 30.51%)
2303
( 51.67%)
3003
( 67.38%)
3565
( 79.99%)
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ 43388595423
( 12.50%)
13112
( 30.22%)
22996
( 53.00%)
29874
( 68.85%)
34445
( 79.39%)
124 SAYLI ŞUŞA-FÜZULİ-XOCALI-XOCAVƏ SEÇKİ DAİRƏSİ 46394709743
( 21.00%)
19949
( 43.00%)
25975
( 55.99%)
29486
( 63.56%)
34041
( 73.37%)
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ 43819486748
( 15.40%)
13863
( 31.64%)
23255
( 53.07%)
27252
( 62.19%)
29296
( 66.86%)