Seçilmiş namizədlər    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏRİN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiTəhsili, ixtisasıƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Namizədliyi irəli sürülmüşdür (özü)Namizədliyi irəli sürülmüşdür (təşəbbüs qrupu)Namizədliyi irəli sürülmüşdür (siyasi partiya)İrəli sürülməsi təsdiq edilmişdirİmza vərəqlərini götürmüşdürİmza vərəqlərini qaytarmışdırQeydə alınmışdırDSK tərəfindən imtinaÖzu tərəfindən imtina
MƏMMƏDOV ETİBAR NƏSRULLA16.10.1966Ali, MüəllimNAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, MAGİSTRATURA MƏRKƏZİNİN DİREKTORU+  ++++  
SEYİDOV MİRVƏLİ MİRCƏLİL14.01.1955Ali, HəkimNAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASI, MÜAVİN+  ++++  
TALIBOV VASİF YUSİF14.01.1960Ali, HüquqşünasNAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ+  ++++