Seçilmiş namizədlər    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
MƏMMƏDOV ETİBAR NƏSRULLA16.10.1966NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, MAGİSTRATURA MƏRKƏZİNİN DİREKTORUBQPÖz təşəbbüsü
SEYİDOV MİRVƏLİ MİRCƏLİL14.01.1955NAXÇIVAN MR ŞƏRUR RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASI, MÜAVİNBitərəfÖz təşəbbüsü
TALIBOV VASİF YUSİF14.01.1960NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİYAPÖz təşəbbüsü