Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

98 ŞƏMKIR ŞƏHƏR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BAYRAMOV ZAKİR KƏRİM29.04.1946C.RÜSTƏMOV ADINA ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
CƏFƏRLİ FARİZ MUSTAFA07.06.1945TƏQAÜDÇÜMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU10.10.2010
HÜSEYNOVA AYNURƏ SƏMƏD05.12.1977ŞƏMKİR ŞƏHƏR MUSİQİ MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ09.05.1955BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ BEYNƏLXAQ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ PROREKTORUYAPYAP24.09.2010
MƏMMƏDOVA İRADƏ HÜSEYN01.01.1970Ə.CAVAD ADINA ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010