Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

96 GORANBOY-NAFTALAN SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ASLANOV MAHİR MƏHƏMMƏDƏLİ22.11.1949SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ25.09.2010
CƏBRAYILOVA RAHİLƏ QAÇAY06.07.1957AZ,DİU-Tİ NƏŞRİYYAT ŞÖBƏSİ-KORREKTORBİTƏRƏFÖZÜ30.10.2010
HƏZQULUYEV ƏLİ SƏVİNDİK01.11.1968"ELÇİ"QƏZETİNİN BAŞ REDAKTORUBAXCP"İSLAHAT" BLOKU11.10.2010
QASIMOV RAMİN RAFİQ04.10.1980SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
MUXTAROV HAFİZ ƏLİ10.07.1957GORANBOY RAYON TELEKOMUNİKASİYA QOVŞAĞININ RƏİSİYAPYAP25.09.2010
- YUSİF NAMAZ OĞLU20.02.1960İŞSİZMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU09.10.2010